ul. Witelona 10
59-220 Legnica

Tel. 76 723 80 70

KOM. 503 958 215

 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warsztat Terapii Zajęciowej

Od czego zaczynamy?

Praca z osobami niepełnosprawnymi opiera się na indywidualnym programie rehabilitacji. Jest on realizowany w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ). Punktem wyjścia programu terapii jest określenie dla każdego uczestnika najmocniejszych i najsłabszych punktów. Analiza obejmuje:

 • poziom wydolności fizycznej (czy istnieje konieczność usprawniania niektórych narządów lub układów),
 • wrażliwość na stres i frustrację (objawy i przebieg reakcji stresowych i frustracyjnych, wyrównywanie braków w zakresie otrzymywanych i odbieranych bodźców w reakcjach emocjonalno-poznawczych oraz kompensacja tych braków),
 • stosunek rodziny oraz otoczenia (najbliższego i dalszego) do niepełnosprawności uczestnika (pomagający lub utrudniający wpływ rodziny i otoczenia na procesy terapeutyczne).

Staramy się zbadać - w możliwie najszerszym zakresie - aktualny zakres samodzielności uczestnika, szczególnie:

 • samoobsługę (poruszanie się, jedzenie, opanowanie czynności fizjologicznych, ubieranie się, higiena osobista),
 • orientację i współżycie w grupie (nawiązywanie kontaktów w grupie, występowanie zachowań nieadekwatnych (wymagających działań naprawczych, czy uczestnik posiada świadomość uczuć i samopoczucia innych osób w grupie),
 • orientację i współżycie w bliższym i dalszym środowisku (uczestnik jako członek WTZ, uczestnik jako członek społeczności lokalnej, uczestnik w środowisku przyrodniczym, uczestnik jako konsument, uczestnik jako odbiorca kultury, uczestnik jako twórca kultury, znajomość instytucji, w których może załatwić swoje sprawy osobiste),
 • komunikowanie się i interakcje społeczne (sygnalizowanie: przekazywanie informacji o potrzebach i stanach emocjonalnych drogą komunikatów pozawerbalnych; mówienie: samorzutne wyrażanie potrzeb oraz informowanie o stanach emocjonalnych, nazywanie rzeczy, nazywanie desygnatów rzeczy na obrazie, nazywanie czynności i stanów w naturalnych sytuacjach, formułowanie prostych zdań, formułowanie prostych pytań; odbiór sygnałów: odbiór bodźców smakowych, węchowych, rozumienie dotyku, gestu, mimiki; słuchanie: rozpoznawanie dźwięków płynących ze świata zewnętrznego, reagowanie na własne imię i nazwisko, słuchanie i wykonywanie prostych poleceń, rozpoznawanie nazw przedmiotów i czynności w najbliższym otoczeniu; mowa: dobrze wykształcona, cicha, niewyraźna, problemy z artykulacją, całkowity brak mowy, kompensacja mowy poprzez alternatywne sposoby komunikowania się - gest, mimika, wskazywanie, uśmiech, pozycja ciała itp.),
 • czytanie i pisanie (czy uczestnik posiada umiejętność czytania i pisania; czy podpisuje się czytelnie, czy umownymi znakami),
 • ogólną orientację w dalszym środowisku społecznym (czy uczestnik samodzielnie, umiejętnie i bezpiecznie korzysta ze środków lokomocji, czy zna najbliższe i dalsze otoczenie i czy bezpiecznie się w nim porusza),
 • samodzielność funkcjonowania (czy uczestnik samodzielnie przyjeżdża na zajęcia i wraca do domu, czy samodzielnie określa i hierarchizuje swoje potrzeby),
 • występowanie stereotypowych i powtarzających się manieryzmów (trzepotanie rękami, kiwanie się całym ciałem, ogryzanie paznokci, okręcanie wokół własnej osi, kiwanie głową, zachowania autoagresywne),
 • zainteresowania i formy aktywności (w zajęciach której pracowni uczestnik najchętniej bierze udział).

Jak pomagamy?

Wszystkie prowadzone przez nas działania mają na celu wyrobienie u uczestników przekonania, że są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. Warsztat Terapii Zajęciowej stara się pomóc uczestnikom w zdobyciu umiejętności niezbędnych dla w miarę samodzielnego życia. W swojej działalności stosuje różnorodne formy terapii.

Początek strony